جستجو پیشرفته محصولات

خرید اشتراک کانال VIP

تعرفه اشتراک
کانال VIP

اشتراک ۱ ماهه

کانال VIP نادر تیموری
تومان
۲,۵۰۰,۰۰0
ماهیانه

 • ارایه سیگنال های خرید و فروش
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • مشاوره اختصاصی
 • مقالات آموزشی هفتگی
 • روش های کسب درآمد بدون سرمایه
 • سود تضمینی ماهانه ۳۵ درصد


تهیه اشتراک

عضویت آنی پس از تهیه اشتراک

اشتراک ۳ ماهه

کانال VIP نادر تیموری
تومان
6,490,000
۳ ماهه

 • ارایه سیگنال های خرید و فروش
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • مشاوره اختصاصی
 • مقالات آموزشی هفتگی
 • روش های کسب درآمد بدون سرمایه
 • سود تضمینی ماهانه ۳۵ درصد


تهیه اشتراک

عضویت آنی پس از تهیه اشتراک
۱۵٪ تخفیف

اشتراک ۶ ماهه

کانال VIP نادر تیموری
تومان
9,800,000
۶ ماهه

 • ارایه سیگنال های خرید و فروش
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • مشاوره اختصاصی
 • مقالات آموزشی هفتگی
 • روش های کسب درآمد بدون سرمایه
 • سود تضمینی ماهانه ۳۵ درصد


تهیه اشتراک

عضویت آنی پس از تهیه اشتراک
۳۵٪ تخفیف

اشتراک ۱۲ ماهه

کانال VIP نادر تیموری
تومان
16,800,000
سالیانه

 • ارایه سیگنال های خرید و فروش
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • مشاوره اختصاصی
 • مقالات آموزشی هفتگی
 • روش های کسب درآمد بدون سرمایه
 • سود تضمینی ماهانه ۳۵ درصد


تهیه اشتراک

عضویت آنی پس از تهیه اشتراک
۴۵٪ تخفیف