جستجو پیشرفته محصولات

تعرفه اشتراک کانال VIP

اشتراک ۱ ماهه

کانال VIP نادر تیموری
تومان ۲,۵۰۰,۰۰0 ماهیانه
 • ارایه سیگنال های خرید و فروش
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • مشاوره اختصاصی
 • مقالات آموزشی هفتگی
 • روش های کسب درآمد بدون سرمایه
 • سود تضمینی ماهانه ۳۵ درصد

اشتراک ۳ ماهه

کانال VIP نادر تیموری
تومان 6,490,000 ۳ ماهه
 • ارایه سیگنال های خرید و فروش
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • مشاوره اختصاصی
 • مقالات آموزشی هفتگی
 • روش های کسب درآمد بدون سرمایه
 • سود تضمینی ماهانه ۳۵ درصد
۱۵٪ تخفیف

اشتراک ۶ ماهه

کانال VIP نادر تیموری
تومان 9,800,000 ۶ ماهه
 • ارایه سیگنال های خرید و فروش
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • مشاوره اختصاصی
 • مقالات آموزشی هفتگی
 • روش های کسب درآمد بدون سرمایه
 • سود تضمینی ماهانه ۳۵ درصد
۳۵٪ تخفیف

اشتراک ۱۲ ماهه

کانال VIP نادر تیموری
تومان 16,800,000 سالیانه
 • ارایه سیگنال های خرید و فروش
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • مشاوره اختصاصی
 • مقالات آموزشی هفتگی
 • روش های کسب درآمد بدون سرمایه
 • سود تضمینی ماهانه ۳۵ درصد
۴۵٪ تخفیف